Badanie
satysfakcji
klienta online

Profesjonalny kreator ankiet z intuicyjnym panelem zarządzania

Idealne
rozwiązanie

dla hoteli, ośrodków zdrowia, szpitali, punktów medycznych, aptek i wielu innych
  • Ankiety personalizowane graficznie
  • Intuicyjny panel zarządzania z automatycznym raportowaniem
  • Mailowe zaproszenia do wypełnienia ankiet
  • Wiele rodzajów pytań i odpowiedzi
  • Agregacja danych z serwisów zewnętrznych
  • Badanie emocji respondentów

Skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły